© gymnastiekvereniging NOS - Amsterdam 2011 - 2022
NOS-turnen
info@nos-turnen.nl
info@nos-turnen.nl
ALGEMENE INFORMATIE NOS
Gymnastiekvereniging Na Oefening Succes (NOS) opgericht: 9 april 1947 - koninklijk goedgekeurd: 26 april 1968 secretariaat: p/a Transvaalkade 105 b 1091 LR AMSTERDAM penningmeester: Mevrouw I. Smeenge Transvaalkade 105 b 1091 LR AMSTERDAM Bankrekening NOS: IBAN: NL76INGB0004872223 ten name van CHR SPORT-EN ONTVSP VER NOS te Amsterdam telefoonnummer voor alle informatie over NOS: 06-18318052 mailadressen: Algemene informatie: info@nos-turnen.nl Voor de website kan je mailen naar: website@nos-turnen.nl Website ontwerp en onderhoud: Marjolijn Kreuger en Frans Visser
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Alle verenigingen zijn verplicht om een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen naar aanleiding van het project “Veilig Sportklimaat”. Deze VCP is iemand die fungeert als tussenpersoon of verwijst naar de juiste instantie, indien er problemen/conflicten op de turnvereniging zijn, die niet besproken kunnen worden met de leiding of Het Bestuur. Mijn naam is Anneke de Jong en ben al vele jaren lid van een andere turnvereniging in Amsterdam. In januari 2022 heb ik het certificaat (als VCP) behaald. U/je kunt contact opnemen met mij op dit privé e- mailadres (vcp@nos-turnen.nl) en ik zal binnen een week contact met u/jou opnemen. Beleid veilig sportklimaat Klik hier voor de link naar ons beleid veilig sportklimaat dat we hanteren.
Amsterdam