NOS-turnen
info@nos-turnen.nl
© gymnastiekvereniging NOS - Amsterdam/Duivendrecht 2011-2023
Amsterdam
COLOFON
De NOS website wordt beheerd en onderhouden door Marjolijn Kreuger en Frans Visser. E-mail speciaal voor de website: website@nos-turnen.nl Foto's en film op de website Wij proberen foto's te maken bij alle gelegenheden waar NOS aan meedoet. Mocht je zelf een leuke, aardige of interessante foto hebben van een wedstrijd of evenement mail die dan. We kijken of we die kunnen plaatsen en laten je dat weten. De foto's worden door de makers aan ons ter beschikking gesteld voor gebruik op de website. Als het kan vermelden we de naam van de maker erbij. Mocht je een foto waar je op staat liever niet geplaatst zien, dan kan je ons dat laten weten. We willen dan wel even preciezer horen waarom dat is en na overleg zullen we de foto van de website halen. Neem hiervoor ook met bovenstaand mailadres contact op. In sommige gevallen zullen we deze foto's ook gebruiken voor promotiedoeleinden (bijvoorbeeld publicatie in weekblad of de gemeentegids). We gaan er vanuit dat (impliciete) toestemming voor plaatsing op de website inhoudt dat we ook voor deze clubdoeleinden de foto's en jouw portret mogen gebruiken. Neem contact op als je het niet eens bent met een publicatie. © Copyright De rechten van de foto's en film berusten bij de makers, die ze hebben overgedragen aan NOS. Gebruik buiten de website alleen na voorafgaande toestemming van NOS. Printen van foto's voor eigen gebruik is toegestaan. E-mail adressen NOS Voor alle (les)informatie over NOS kan je mailen naar: info@nos-turnen.nl E-mail ter ondersteuning van de website kan je sturen naar website@nos-turnen.nl Filmpjes op YouTube Er wordt veel gefilmd en om technische redenen kunnen die filmpjes niet eenvoudig bij ons op de website worden gezet. Voor de Acrogym is een oplossing gevonden door de films op YouTube te zetten, de site met allemaal filmpjes. Dit wordt regelmatig bijgewerkt en oude filmpjes worden er soms ook weer afgehaald. Je kan die filmpjes als volgt zoeken: start in je programma waarmee je op internet komt www.youtube.com en type daarna bij zoeken in "acrogym NOS" of "NOS-turnen" Je komt dan bij een serie filmpjes die er de afgelopen tijd op zijn gezet over onze Acrogymploeg of van bepaalde wedstrijden.
©