© gymnastiekvereniging NOS - Amsterdam/Duivendrecht 2011-2022
NOS-turnen
info@nos-turnen.nl
Amsterdam
info@nos-turnen.nl
CONTRIBUTIEREGELS
Gymnastiekvereniging Na Oefening Succes (NOS) opgericht: 9 april 1947 - koninklijk goedgekeurd: 26 april 1968 Contributieregels De betaling van contributie voor het seizoen 2017-2018 (voor de bedragen 2017-2018 klik hier) NOS rekent contributie over de maanden dat er geturnd wordt. Dat betekent dat u in een seizoen voor 10 maanden contibutie betaalt. Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd. U kunt de contributie in 1 termijn of in 2 termijnen voldoen. Een korting voor betaling in 1 keer, zoals vroeger werd gehanteerd, bestaat niet meer. Vanwege de hoge kosten die daarmee gepaard gaan geven wij geen acceptgiro's meer uit. Wij vragen u om het verschuldigde bedrag tijdig (voorafgaande aan de lesperiode) over te maken op de volgende rekening: NL76 INGB 0004 8722 23 t.n.v. Chr Sport- en Ontsp Ver NOS - Amsterdam Transvaalkade 105 b 1091 LR AMSTERDAM Vermeld altijd voornaam en achternaam van het lid en de lesdag op de betalingsopdracht.          
contributiebedragen 2017-2018