NOS-turnen
Amsterdam
info@nos-turnen.nl
© gymnastiekvereniging NOS - Amsterdam/Duivendrecht 2011-2022
info@nos-turnen.nl
INSCHRIJVEN EN OPZEGGEN
Inschrijven Uw kind wil bij NOS op turnen. Op bepaalde dagen en lesuren zijn er teveel kinderen om op een verantwoorde wijze les te kunnen geven. We hanteren daarvoor dan een wachtlijst. Wilt u weten of er plek is dan kunt u een e-mail sturen naar info@nos-turnen.nl . Zet hierin alstublieft de naam en de geboortedatum van uw kind en op welke dag u uw kind wilt laten turnen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht of er plek is. Is er plek dan wordt er in het bericht vermeld wanneer er gestart kan worden met de lessen. De eerste les is altijd een proefles. Na deze les krijgt u een inschrijfformulier dat dan de les daarop ingeleverd moet worden. Is er geen plek dan wordt in het bericht er vermeld dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst. Zodra er plek is krijgt u bericht.
Opzeggen Als uw kind niet meer bij ons wil turnen, dan moet het lidmaatschap tijdig worden opgezegd. Het opzeggen kan op de volgende manieren: 1. Via e-mail naar: info@nos-turnen.nl 2. Schriftelijk naar: NOS, t.a.v. mevrouw I. Smeenge, Transvaalkade 105b, 1091 LR Amsterdam Het opzeggen dient minimaal 1 maand van tevoren te gebeuren. Vermeld bij de opzegging de voornaam, achternaam en lesdag van het lid.